Joomfish System Plugin not enabled
Articles de presse

The Unsung Wing Chun

Article paru dans l'édition d'Avril 2010 de Inside Kung Fu.

Tiểu Sử Quyền Sư - (Võ Đang Chân Truyền, xb 1969, trang 175-177)

sáng lập Thần Khí Đạo

Hiện trạng nền Võ thuật nước nhà - (Bát Bảo Quyền, xb 1972, trang 20-31)

Thần Khí Đạo - (Bát Bảo Quyền, xb 1972, trang 178-181)

Nửa thế kỷ, một đường quyền - (Báo ANTG Xuân 2001)

Vịnh Xuân Chính Thống Phái - (Văn hóa Nghệ thuật, 25/09/2003)

Le Wing Chun (abrégé) - (Journal de l'UNESCO-Vietnam Janvier+Février+Mars 2004)

Article tiré des parutions de Janvier, Février et Mars 2004 de NGÀY NAY, magazine bimensuel de l'UNESCO au Vietnam.

Le Wing Chun serait-il invincible ? - (Journal de l'UNESCO-Vietnam Avril 2004)

Article extrait de NGÀY NAY, magazine bimensuel de l'UNESCO au Vietnam, Avril 2004

Le Wing Chun serait-il invincible ? - (Journal de l'UNESCO-Vietnam Mai 2004)

Article extrait de NGÀY NAY, magazine bimensuel de l'UNESCO au Vietnam, Mai 2004

Vịnh Xuân Quyền, di sản cần được bảo tồn - (Bán nguyệt san NGÀY NAY - UNESCO số 10 năm 2005)

Bán nguyệt san Ngày Nay số Xuân Ất Dậu có nêu một số vấn đề về môn phái Vịnh Xuân, trong đó có bài nhận định Vịnh Xuân là một “di sản văn hóa phi vật thể của Việt Nam mà chúng ta phải có bổn phận bảo tồn và bảo tàng”. Là một người tập luyện nhiều thập niên và có nhân duyên được học tập có hệ thống, do đó chúng tôi xin đóng góp bài viết này với những chứng cứ vững chắc để khẳng định Vịnh Xuân Quyền là một phần tài sản quí báu của ông cha trong kho tàng văn hóa nhân loại để mọi người Việt chúng ta vui chung niềm tự hào.